• تهران- میدان رسالت خیابان سروان بختیاری پلاک 347
  • 09905771121
  • info@pccs.ir

معرفی مرکز تخصصی علوم محاسباتی

{علوم محاسباتی} {pccs.ir}

مرکز تخصصی علوم محاسباتی با همکاری برخی از دانشگاه ها و مراکز علمی کشور توانسته است بستری را مهیا نماید که دانش تولید شده در این حوزه را انباشته و در راستای نیازهای داخلی کشرو بکار میگیرد. هدف اصلی این مرکز مشارکت در پروژه های صنعتی و پژوهشی محاسباتی است و با رویکرد اقتصادی مقاومتی و نگاهی درون زا و برون گرا توانسته است از ظرفیت های تخصصی موجود کشور به خوبی بهره بگیرد. عرضه آموزشهای تخصصی مجازی و حضوری و انجام پروژه های تخصصی در این حوزه فعالیت اصلی این مرکز را شکل میدهد.

با همکاری برخی از دانشگاه های کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم اکنون بانک کدهای محاسباتی مستخرج از تزهای دکتری گردآوری شده است. هدف از این گردآوری، به اشتراک گذاری دانش تولید شده در کشور است تا در هر پژوهشی بتوان متکی بر دستاورهای های قبلی سایرین به تولیدات علمی جدیدی دست یافت.

{علوم محاسباتی} {pccs.ir}
{علوم محاسباتی} {pccs.ir}

مرکز تخصصی علوم محاسباتی به صورت بخش خصوصی قعالیت میکند و متعلق است به شرکت رهیافت انرژی آسیا به شماره ثبت 499356 . مهمترین شاخصه های ما عبارت است از  تیم متخصص و با تجربه ی و دسترسی به قویترین سخت افزار کشور. به همین سبب ظرفیت لازم برای انجام دشوار ترین پروژه های حوزه ی را داشته و توانسته ایم تا امروز پروژه های متعددی را در سطوح مختلف انجام دهیم.

لازم به ذکر است علی رغم توانایی این مرکز در انجام پروژه های دانشجویی و پایان نامه های مقاطع مختلف از جمله کارشناسی ارشد و دکتری، این مرکز در انجام این گونه پروژه ها مشارکت نمی کند. ما نیازمند همکارانی توانمند و ورزیده هستیم و با آموزشههای خود و تلاش میکنیم همکاران آتی خودمان را توانمدتر نموده و جذب نماییم. لذا از هرگونه اقدامی که مانعی در جهت رشد علمی شما باشد پرهیز داریم

مدیر مرکز تخصصی علوم محاسباتی

ما در مرکز تخصصی علوم محاسباتی به دنبال تجمیع توان و دانش هستیم تا از این طریق بتوانیم در حوزه های صنعتی و پژوهشی نقش ایفا کنیم و در جهت اقتصاد مقاومتی گام برداریم

{علوم محاسباتی} {pccs.ir}

 

telegram4